Danske Malermestres Garantiordning

Vi er omfattet af Danske Malermestres Garantiordning, der har til formål at sikre vores kunder et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Din garantiordning
Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen dig vished for, at problemerne altid bliver løst. Lever vores malerarbejdet af en eller anden årsag ikke op til dine forventninger, har du mulighed for at indbringe sagen for Danske Malermestres Garantiordning. Garantiordningen udnævner da en uvildig syns – og skønsmand, som skal vurdere vores arbejde. Får du medhold i din klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger.

Hvem er dækket af garantiordningen?
Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:
• Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus
• Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning
• Boligforeninger i boligudlejnings- andelsbolig- og ejerlejlighedsejendomme, der får udført fællesarbejder, når foreningen højst omfatter 10 boliger
• Erhvervsdrivende, der for egen regning får udført malerarbejde i erhvervslokaler, der benyttes af den erhvervsdrivende selv.

Vær opmærksom på
I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Hvad dækker din garantiordning?
Din garantiordning dækker udgifter op til kr. 100.000.
Garantiordningen dækker egentligt malerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker de direkte udgifter, der er forbundet med manglens udbedring samt rengøring.

Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.
Læs mere om garantiordningen her.

Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte os på telefon 40276061 eller på mail kim@fruerlunds.dk for vejledning eller et uforpligtende tilbud. Vi står altid klar til at tage imod din henvendelse.